Aktuelt

Bygningen fra det gamle Møllehøjgård vandværk

Det gamle vandværk er nu fjernet og pladsen er helt ryddet.

Udsigten ud over vandet er god og bestyrelsen arbejder videre med planen om en lille rasteplads.

 

 

Den gamle boring

Under det indledende arbejde med at fjerne det gamle Møllehøjgård vandværk blev det opdaget at den gamle boring ikke havde fået fjernet pumpe

og rør ved nedlæggelsen.

En brøndborer blev tilkaldt og han sørgede for, sammen med entreprenøren der arbejdede på stedet og Jens Aage Sandbjerg, at arbejdet blev udført forsvarligt og at boringen blev lukket som forlangt af myndighederne.

 

Når værket er væk

Bestyrelsen overvejer at lave en lille udsigtsplads hvor det gamle vandværk ligger nu.

 

 Bestyrelsen er påbegyndt arbejdet…

Bestyrelsen er påbegyndt arbejdet med  at undersøge om det er muligt at sammenlægge de tre vandforsyninger med Helgenæs Pumpestation til en enhed.

Det vil give en stor administrativ lettelse hvis Pumpestationen udover at være leverandør af vandet også opkrævede betaling direkte hos forbrugerne uden mellemled.

Det kræver en økonomisk og juridisk udredning som vi får hjælp til af Danske Vandværker.

Et eventuelt forslag om sammenlægning skal godkendes på de tre vandforsyningers generalforsamlinger.

 

Renoveringen af Helgenæs Pumpestation er nu næsten afsluttet.

Før:

Nu:

Flere billeder følger når arbejdet på pumpestationener færdigt .