Aktuelt

Fusionen godkendt på de tre vandværkers ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen har arbejdet med  at undersøge om det er muligt at fusionere de tre vandforsyninger med Helgenæs Pumpestation til en enhed.

Det vil give en stor administrativ lettelse hvis Pumpestationen udover at være leverandør af vandet også opkrævede betaling direkte hos forbrugerne uden mellemled.

Det kræver en økonomisk og juridisk udredning som vi får hjælp til af Danske Vandværker.

De tre ejer vandværker har alle afholdt ekstraordinære generalforsamlinger som har vedtaget at gå videre med fusionen.

Bestyrelsen kan derfor nu gå i gang med at udarbejde vedtægter, investeringsbudget, budget og takstblad for den nye fusionerede pumpestation.

Alt skal selvfølgelig godkendes på generalforsamlingen hvor alle godt 300 forbrugere bliver inviteret. Det forventes at blive senest i april.

 

Fejrup Strand arbejder på fusion.

Fejrup Strand Vandværk med ca. 100 forbrugere arbejder videre med at fusionere sig ind i Helgenæs Pumpestation.

De har fået oplyst de økonomiske vilkår, fået fremvist vores ny renoverede vandværk og afventer nu endelig godkendelse fra deres forbrugere.

Skovens Vandværk med 6 forbrugere som hidtil har haft en nødforbindelse til Fejrup Strand Vandværk ønsker en lignende løsning med Helgenæs Pumpestation hvis Fejrup Strand fusionerer.

Det forventes at kunne imødekommes af Helgenæs Pumpestation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.