Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra de tre bestyrelser fra vandforsyningerne der
modtager vand fra pumpestationen:

Fra Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk:

Formand:                                                                                                           Sommerhus Adresse:
Erik Hellstern                                                                                                               Gl. kirkebjerg 43
Daneng 16
6760 Ribe
Mobil 29263277
Kontakt: formand@helgenaespumpestation.dk

Kirsten Pedersen
Gl. Kirkebjerg 57
8420 Knebel
Mobil 50995344

Fra Stødov-Fejrup Vandværk:

Ole Jensen
Bygaden 26, Fejrup
8420 Knebel
Tlf. 86356080

Henning Møller Nielsen
Bygaden 8
8420 Knebel
Mobil 20267944

Fra Stødov Bakkers Vandforsyning A.M.B.A:

Næstformand:                                                                                                     
Jens Aage Sandbjerg                                                                                                   Langmosevej 18
Thorsø Alle 15 Virklund
8600 Silkeborg
Mobil 40705821
Kontakt: n.formand@helgenaespumpestation.dk

Kasserer:
Søren Enghuus                                                                                                              Løvertværvej 1
Holbergsgade 10, st
8000 Aarhus C
Mobil 30809404
Kontakt: regnskab@helgenaespumpestation.dk