Beredskab

Driftforstyrrelser og brud på ledningsnettet: Jens Aage Sandbjerg – 40705821

Døgnovervågning af vandværket: HJ VVS – 40448488